Hvad er Usikker skyderetning, og hvordan slår man funktionen til?