Hvorfor oppdateres ikke GPS-ens posisjon i sanntid?