Varför visas inte fastighetskartan korrekt på my.wehuntapp.com?