Vad händer med min nuvarande prenumeration när jag löser in medlemsförmånen?