Så lägger du till en åtelkamera på my.wehuntapp.com