Vad är osäker skjutriktning och hur slår jag på funktionen?